Skip navigation

wrzesień 2015

POWRÓT DO SZKOŁY

Pośród murów naszego gimnazjum znowu słychać radosne okrzyki i głośne rozmowy. Dlaczego? Właśnie skończyły się wakacje.  1 września 2015 roku o godz. 8.00 w auli naszej szkoły odbył się uroczysty apel, rozpoczynający nowy rok szkolny. Najpierw, po wprowadzeniu sztandaru szkolnego, zaśpiewaliśmy hymn państwowy, a potem głos zabrała Dyrektor Szkoły, Pani Kinga Buszkiewicz. Powitała zebranych, a szczególnie pierwszoklasistów, przedstawiła grono pedagogiczne oraz życzyła wszystkim wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Później uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal, aby powspominać wakacje, zapisać plan lekcji i przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa. Na koniec młodzież wraz z wychowawcami uczestniczyła we Mszy Św.

Galeria obrazów

Pogadanka o dopalaczach

7 września br. w naszej szkole zorganizowano spotkanie profilaktyczne dla uczniów na temat dopalaczy. Celem spotkania było uświadomienie o niepokojącym zjawisku, jakim jest zażywanie dopalaczy i uzmysłowienie, że dostęp do nich ma coraz większa grupa młodych ludzi, a w niektórych środowiskach panuje wręcz na nie moda. Ważne jest, aby środowisko rodzinne i szkoła, świadomie i odpowiedzialnie wychowywali młodych ludzi, uświadamiali im niebezpieczeństwa związane z braniem narkotyków, ale przede wszystkim uczyli wartościowego i szczęśliwego życia. Podczas spotkania prelekcję wygłosiła nadkom. Elżbieta Żulewska - przedstawiciel chodzieskiej Komendy Powiatowej Policji. Młodzież najpierw wysłuchała informacji na temat szkodliwości środków chemicznych zwanych dopalaczami, a potem obejrzała film edukacyjny.

Galeria obrazów

CZAR  WIATRAKÓW - III Spotkanie Miłośników Wiatraków w Jaraczu

Muzeum Jaracz - Młyn położone jest 27km od Budzynia w kierunku do Poznania, nad zalewem rzeki Wełny i wschodnim krańcu Puszczy Noteckiej, w miejscu o dużych walorach krajoznawczych. Muzeum powstało w 1981 roku na terenie części dawnej osady młyńskiej w Jaraczu. W 1986 roku została zrekonstruowana stajnia przymłyńska i przeznaczona na cele muzealne. Muzeum usytuowane jest w zespole budynków dawnej osady młyńskiej pochodzącej z XIX wieku. W Domu Młynarza znajduje się wystawa pt. “Historia społeczno – gospodarcza młynarstwa.” W dwupiętrowym młynie wodnym wraz z typowym wyposażeniem znajduje się ekspozycja przemysłowej techniki młynarskiej. Muzeum organizuje Spotkania Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych odbywają się raz na dwa lata w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Organizowane są one w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska osób zainteresowanych różnymi aspektami dawnego młynarstwa wodnego i wietrznego. W spotkaniach udział biorą pasjonaci dawnego młynarstwa z całego kraju. Wyjątkowym wydarzeniem dla gimnazjalistów z Budzynia było tegoroczne spotkanie, które odbyło się 20 września br.  Wśród pasjonatów i znawców tematu wiatraków zaprezentowali  działania podjęta dla ratowania wiatraka typu paltrak znajdującego się w Budzyniu. Od 2013 roku uczniowie pod kierunkiem p. Elżbiety Kurkowiak-Pauszek  wykonują prace porządkowe przy obiekcie zabytkowym  z XIX wieku. Tajemnice wiatraków  podczas  niedzielnego spotkania odkrywali : Olaf Ajchsztet , Marcin Galon, Marika Banak, Mikołaj Wasil, Mateusz Kabat, Emilia Niemiro, Jakub Janiszewski oraz Grzegorz Kozłowski.

Galeria obrazów

Kabaret Szkolny „Co NieCo”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, w roku szkolnym 2015/2016 utworzono Kabaret Szkolny „Co NieCo”. Celem kabaretu jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność uczniów. Bycie aktorem dowartościowuje, umacnia wiarę we własne siły, zwłaszcza gdy inni patrzą z podziwem. Udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości oraz daje szansę uczniom na wyrażenie własnych emocji, zaprezentowanie niekonwencjonalnego poczucia humoru, rozwijanie talentu aktorskiego. Młodzież aktywnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie projektuje i wykonuje dekoracje oraz stroje. Chętnie przygotowują inscenizacje, pomagają w tworzeniu tekstów. Udział w szkolnym kabarecie sprawia im wiele radości i satysfakcji. Opiekunem całego zespołu kabaretowego jest Pani Karolina Małofiej, a jego trzon stanowią uczniowie:

 • Mateusz Hoehle , 3c
 • Maria Wojciechowska, 3a
 • Kamila Górna, 3a
 • Marcin Galon, 3a
 • Olaf Ajchsztat, 3a
 • Kacper Chudy, 3b
 • Fabian Janiszewski, 3a
 • Mateusz Kabat, 3b
 • Mateusz Duda, 3c
 • Mikołaj Wasil, 3c
 • Wiktoria Habet, 3b
 • Marika Banak, 3c
 • Wojtek Kaczmarek, 2c
 • Zuzanna Bednarek, 2b
 • Martyna Czypionka, 2b
 • Gosia Sempołowicz, 2a
 • Julia Kędzierska, 2c
 • Asia Bucholc, 2a
 • Ania Krawczyk, 2c
 • Ola Kin, 2c
 • Dawid Księżniakiewicz, 1a
 • Patryk Grochowalski, 1a

Grupa jest w trakcie przygotowań spektaklu, który zaprezentuje z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszy występ wspiera również grupa teatralna naszej szkoły, pod kierunkiem Pani Edyty Kaźmierskiej. Spotkania członków grupy teatralno-kabaretowej odbywają się na razie w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.30 – 18.00 na auli szkolnej. Nasza grupa ma także w planach przygotować więcej skeczy i zabawnych wystąpień, chcąc w ten sposób rozbawić społeczność szkolną w czasie różnych uroczystości szkolnych i nie tylko.

Galeria obrazów