Skip navigation

SKO

SKO - Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) to system oszczędzania działający pod patronatem Banku Spółdzielczego w Budzyniu, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na książeczkach, dokonując wpłat u opiekuna, Pani Karoliny Małofiej. Środki zgromadzone przez uczniów wpłacane są okresowo na rachunek SKO prowadzony przez Bank.

Szkolna Kasa Oszczędności, to program edukacji finansowej dla dzieci do 16. roku życia. Najstarszy i najpopularniejszy szkolny system oszczędzania uczy dzieci dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy. Książeczka SKO to pierwsze minikonto, na którym dziecko odkłada swoje kieszonkowe. Nagrodą za wytrwałość będzie możliwość zrealizowania dziecięcych marzeń.

Jak działa Szkolna Kasa Oszczędności?

Dla uczniów przystępujących do SKO wystawiana jest Książeczka SKO (druk dostarczony przez Bank), na której zapisywane są wszystkie wpłaty i wypłaty. Dodatkowo wszystkie operacje zapisywane są przez opiekuna w Karcie SKO, pozostawianej w szkole. Wystawienie Książeczki SKO dla ucznia następuje po dokonaniu pierwszej wpłaty w wysokości 10 zł. Kolejne wpłaty wynoszą minimum 1zł lub jej wielokrotność.

Korzyści z oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędnościowej:

  • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.
  • Popularyzacja wiedzy o działalności banków oraz przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.
  • Najaktywniejsi i najbardziej oszczędni mają szanse na wyjątkowe i atrakcyjne nagrody!

„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS "

Nasze gimnazjum bierze udział w kolejnej edycji konkursu „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w Banku Spółdzielczym” dla Szkolnych Kas Oszczędności - działających pod patronatem Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej, organizowanego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA we współpracy z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi, a zwłaszcza: propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO; upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu – czyli Szkolne Kasy Oszczędzania, będą oceniane na podstawie dostarczonych kronik, m.in. za systematyczne oszczędzanie oraz propagowanie w różnych formach idei oszczędzania. SKO w naszym gimnazjum działa od 2009 roku, jego dotychczasowym opiekunem była Pani Kinga Buszkiewicz, która zainicjowała wiele działań w zakresie edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości. Od roku szkolnego 2014/2015 opiekunem Gimnazjalnej SKO jest Pani Karolina Małofiej.