Skip navigation

Publikacje

"I POMOC PRZEDMEDYCZNA"
 
Poniższa prezentacja jest zbiorem informacji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejw przypadku ustania krążenia i oddechu, przy urazach, krwotokach.


DO POBRANIA: "I POMOC PRZEDMEDYCZNA"

"DEKALOG ZDROWEGO STYLU ŻYCIA"


Prezentacja przedstawia DEKALOG ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

Jest to zestawienie 10 zasad, których znajomość i przestrzeganie może znacząco przyczynić się do wydłużenia i poprawy jakości życia człowieka.

DO POBRANIA: "DEKALOD ZDROWEGO STYLU żYCIA"

POLSKIE  PIRAMIDY

TAK MAŁO O TYM WIEMY…a tak wiedzieć chcemy…

Proszę bardzo….

                Gdzie znajdziesz budowle grobowe starsze o tysiąc lat od piramid egipskich i tyle samo od słynnego Stonehenge w Anglii? Nie trzeba szukać zbyt daleko ale w sercu Polski, wokół miasta na Kujawach – Izbicy Kujawskiej. W miejscowościach satelitarnych Gaj, Wietrzychowice i Sarnowo znajdują się ogromne budowle grobowe sprzed około 6 tysięcy lat! To jest zdumiewające, że tak mało jest informacji o tym, co na ziemiach polskich jest prehistorycznym skarbem ludzkości. Dużo wiemy o Biskupinie, który datuje się zaledwie na IX w p.n.e., a te zabytki są jeszcze starsze o 3 tysiące lat… Warto więc wiedzieć, że w miejscowościach tych znajdują się pochówki naczelników plemiennych w kształcie poziomych, wydłużonych piramid (od 150 do 70 m). W kurhanach  pochowano przeważnie dwie osoby, a w jednym przypadku kobietę, chowano w pozycji wyprostowanej w czole grobowca, które było  wysokie na około 4 m, szerokie na kilkanaście metrów, dalsza część zwęża się do około 1 m szerokości, budowle są otoczone dużymi głazami. Te cmentarzyska szkieletowe zostały wzniesione przez plemiona pasterzy i rolników należących do ludności kultury pucharów lejkowych, przybyłej na nasze ziemie z południa Europy w okresie początków neolitu. Ludność ta wytworzyła osiadły tryb życia z elementami kultu pogrzebowego, którego nekropolie można dziś oglądać. Megality (megas-wielki, lithos-kamień) stanowią o rozbudowanym systemie osadnictwa w okresie początków IV tysiąclecia p.n.e. i określane są mianem „kujawskich piramid”, co ma podkreślać ich historyczną wagę dla zasiedlenia północnej Europy po ostatnim zlodowaceniu. Wysiłek społeczności lokalnej, wkładany przy wznoszeniu tych budowli świadczy o tym, że istniała silna więź i hierarchia plemienna.

                Wyposażenie zmarłego w drogę pośmiertną było skromne: naczynia i łyżki gliniane, narzędzia z krzemienia i rogu, groty strzał, siekiery i topory bojowe, znaleziono też resztki konstrukcji drewnianych. Ludność potrafiła już wykonywać w budownictwie połączenie na sumik i łątkę oraz prowadzili wymianę handlową. Przy grobach odkryto ślady budowli drewnianych ze śladami styp pogrzebowych, z resztkami połupanych kości ludzkich i zwierzęcych. W grobowcu nr 5 w Wietrzychowicach znaleziono szczątki dwóch mężczyzn, na których czaszkach zachowały się ślady trepanacji, jeden w wieku 35 lat przeżył  czterokrotną trepanację. Cmentarzyska w obecnej postaci objęto ochroną prawną i utworzono rezerwaty archeologiczne. Grobowce zostały zbadane przez archeologów z Warszawy i Łodzi. Najdłuższy grobowiec (150 m) znajdował się na polu użytkowanym przez moich teściów Helenę i Zygmunta Danielewiczów, którzy po pracy w ich cieniu odpoczywali i pomyśleć, że to jedne z najstarszych, tak dobrze zachowanych śladów istnienia cywilizacji w Europie północnej. Warto więc o tych miejscach wiedzieć i je zobaczyć, by docenić ziemię w centrum Europy, na której my żyjemy i z której jesteśmy dumni.

                                                                                                                             Hanna Danielewicz

                                      

Galeria obrazów