Skip navigation

O szkole

Ogólne informacje o szkole:

Gimnazjum w Budzyniu zostało utworzone na mocy uchwały Nr V/27/99 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 9 marca 1999 roku. Szkoła do czasu wybudowania nowego budynku szkolnego posiadała Oddział Zamiejscowy w Wyszynach. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Budzyniu i w Wyszynach. We wrześniu 2003r. został oddany do użytku nowy budynek szkolny wybudowany w całości ze środków Gminy Budzyń. Uroczyste otwarcie budynku, nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich oraz przekazanie sztandaru nastąpiło dnia 5 września 2003r. Oddano ju ż do użutku nowoczesną halę sportowo-widiwiskową. Uroczyste otwarcie miało miejsce 20 maja 2008 roku. Gimnazjum posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną -kadra pedagogiczna liczy prawie 30 osób oraz 7 pracowników administracji i obsługi. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Budzyń. Sprawy ekonomiczno – kadrowe prowadzone są przez Gminny Zakład Oświaty w Budzyniu.