Skip navigation

listopad 2016

Działania uczestników projektu  „Każdy ma swój Everest”

Kolejne działanie w ramach projektu „Każdy ma swój Everest” zaliczone. Udało nam się zrealizować zbiórkę kasztanów i żołędzi oraz zbiórkę puszek aluminiowych. Poprzez akcję „Kasztanobrania” młodzież wspomaga pracę leśników w dokarmianiu leśnej zwierzyny w okresie zimowym,  uczy się oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody oraz kształtuje ambitne postawy społeczne. Z kolei udział w zbiórce puszek aluminiowych jest doskonała okazją do propagowania zachowań ekologicznych i zachęcania uczniów do działań związanych z segregacją odpadów.

Galeria obrazów

„POLSKA – KRZYŻAMI  STAWIANA…” CHRZEŚCIJAŃSTWO FUNDAMENTEM OJCZYZNY – W  1050 ROCZNICĘ CHRZTU  POLSKI.

Był zimny, ponury listopadowy dzień, 11 listopada 1918 roku, kiedy nasza Ojczyzna powracała na mapy Europy. Tej jednak radości nikt nie mógł zmącić, bo do Warszawy wrócił, uwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski i Rada Regencyjna powierzyła mu władzę wojskową, a trzy dni później również władzę cywilną i stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa. Ten jednak dzień był niezwykły dla świata, bowiem podpisano rozejm w Lasku Compiegne pod Paryżem, który stał się końcem I wojny światowej i początkiem nowego ładu europejskiego. Polacy czekali aż 50 lat (od 1864 do 1914) na wybuch wielkiej wojny między naszymi zaborcami i odrodzenie się Polski. Tak się stało, ale naród polski poniósł ogromne straty, zaborcy wykorzystywali Polaków do swoich armii i wysyłali na najcięższe odcinki swoich frontów. Polacy zmuszani byli do strzelania przeciw sobie i to też była ofiara składana na ołtarzu Ojczyzny, bo taki to był „wojenny teatr niepodległości”. We wrogich sobie armiach zmobilizowanych było 3 miliony Polaków, zginęło około pół miliona. Takim poświęceniem tworzyliśmy nasze samostanowienie, by po 123 latach zostać ponownie suzerenem naszych piastowskich ziem. Z naszej gminy bardzo dużo młodych  mężczyzn było zmobilizowanych do niemieckich wojsk, by walczyć przeciw Francuzom między innymi pod Verdun. Wielka wdzięczność za ich wojenną, bohaterską konieczność, z nadzieją na polską przyszłość. Każdego roku 11 listopada składamy hołd naszym przodkom, których działania doprowadziły do niepodległości, wywieszamy flagi, składamy wieńce z biało-czerwonych kwiatów i zapalamy ognie pamięci. Tego roku uroczystość gminna, upamiętniająca ten dzień odbyła się 10 listopada 2016 roku w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, pt. „Polska – krzyżami stawiana…” – chrześcijaństwo fundamentem Ojczyzny – w 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI. Program w formie wizualno – teatralno – muzycznej, łączył dzieje państwa polskiego z rozwojem chrześcijaństwa, które w trudnych i tragicznych narodowych wyzwaniach zbrojnych wspierało i dawało nadzieję Polakom, a w obliczu śmierci wiarę, że umierali za przyszłą, wolną ojczystą ziemię, również i za naszą współczesność. Program wywołał głębokie uczucia patriotyczne i retrospektywną analizę rzeczywistości. Program przygotowały panie: Hanna Danielewicz, Elżbieta Kurkowiak – Pauszek i Krystyna Świniarska oraz przy współpracy z panem Witoldem Kuklą. Gośćmi uroczystości była delegacja samorządowców z Ukrainy, którzy ofiarowali Panu Wójtowi Marcinowi Sokołowskiemu pięknie dekorowany bochen chleba oraz wyroby regionalnego rękodzieła. Gośćmi byli: pani Poseł Małgorzata Janyska, Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Jerzy Kado, pan Starosta Julian Hermaszczuk, pan Wicestarosta Mirosław Juraszek, Przewodniczący Rady Gminy Budzyń pan Zenon Nowicki, Wójt Gminy Budzyń pan Marcin Sokołowski, Zastępca Wójta pan Piotr Jankowski, Przewodniczący Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  pan Marian Wróblewski, oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli i inni zaproszeni goście. Jako społeczność naszej szkoły składamy gościom serdeczne podziękowania za możliwość wspólnego przeżywania historyczno – religijnych wspomnień. 11 listopada odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych, władz samorządowych i przy dźwiękach marszowych w wykonaniu budzyńskiej orkiestry składano wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej oddając cześć bohaterom walk o niepodległość Polski.   

    Być, trwać, pamiętać, w służbie Ojczyzny i edukacji, dla nas  i  tych, co po nas ...”                                                 

Galeria obrazów

Apel Poległych poświęcony ofiarom mordu w Górach Morzewskich

Zaduma i refleksja nad tragicznymi wydarzeniami  z przeszłości towarzyszyły uczniom naszego gimnazjum podczas uroczystości nad   grobem  inteligencji polskiej rozstrzelanej na Wzgórzach Morzewskich w 1939 roku. 7 listopada o godzinie 12:00  w Górach Morzewskich  budzyńskie gimnazjum reprezentowała delegacja Pocztu Sztandarowego Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. oraz  Pocztu Sztandarowego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych.  Wzgórza  Morzewskie stały się jednym z najważniejszych symboli okrutnej i bezwzględnej okupacji hitlerowskiej. 38 Polaków i 3 Niemców rozstrzelanych tu 7 listopada 1939r. to niemy dowód zbrodni dokonanej w tym lesie przez Gestapo na niewinnej ludności cywilnej. Jednak świadectwo o nich nie zginęło, nosimy je w naszej pamięci i naszych sercach. Tegoroczne spotkanie uświetniło wspomnienie  poświęcone  poległemu w Morzewie Janowi Hoffmannowi  z Chodzieży.

Galeria obrazów

Etap szkolny  Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

4 listopada 2016 r. odbył się etap szkolny  Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w szkołach, które zgłosiły do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamiar uczestnictwa.Do konkursu zgłosiło się osiemnastu gimnazjalistów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili trzecioklasiści, ale byli także pasjonaci historii z  klas drugich i pierwszych. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosił 90 minut. Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 37 na 50 możliwych punktów. Zgodnie z regulaminem zakres wymaganej wiedzy obejmował:

  • Dzieje Polski i powszechne do 1795 r.
  • Znajomość źródeł – obrazy Jana Matejki, których tematyka nawiązuje do dziejów Polski do 1795 r.
  • Zagadnienia dodatkowe – rozszerzone: Polska w okresie rozbicia dzielnicowego, w tym interpretacja źródeł nawiązujących do okresu rozbicia dzielnicowego Polski.

W etapie rejonowym 16 grudnia 2016r. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu będzie reprezentowane przez :Joannę Bucholc, Wiktora Nowackiego, Wiktorię Zielińską, Dominika Romanowskiego oraz Karola Nowackiego.

Galeria obrazów

Gimnazjaliści w Rejonie Tenisa Stołowego

Po zwycięstwie w Powiatowych Zawodach w Tenisa Stołowego nasi gimnazjaliści pojechali do Lubasza reprezentować Budzyń w Rejonowych Drużynowych Mistrzostwach w Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. Budzyńskie gimnazjum reprezentowali: Angelika Ludowicz, Wiktoria Gruszczyńska, Nicola Nowicka, Kacper Nowicki,Oskar Świstara, nauczyciel w-f Małgorzata Polak. Poziom zawodów był bardzo wysoki..Choć nie udało się zająć miejsc medalowych i tak nasza młodzież dzielnie walczyła zdobywając kolejne doświadczenia sportowe. Dziękujemy naszym gimnazjalistom i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Finał X Archidiecezjalnego Konkursu  Biblijnego dla gimnazjalistów pod tytułem „Miłosierni jak Ojciec”- Wiktor Nowacki w dziesiątce najlepszych!

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla gimnazjalistów zorganizowano już po raz dziesiąty. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 6 października w szkołach wzięło udział ponad sześciuset uczniów. Najlepsi zakwalifikowali się do eliminacji rejonowych( zorganizowanych 27 października), które odbyły się w 4 miejscach naszej archidiecezji. Piętnaścioro zwycięzców przyjechało (17 listopada) ze swoimi katechetami na finał do Gniezna. W tym roku znów nie zabrakło reprezentanta budzyńskiego gimnazjum Wiktora Nowackiego. Finaliści odpowiadali pisemnie na 28 testowych pytań dotyczących tematu konkursu, a ściślej sprawdzających ich znajomość Starego i Nowego Testamentu, bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus” oraz książki ks. prof. Wojciecha Pikora „Biblijne pytania o Boże miłosierdzie”. To duży sukces Wiktora znaleźć się w dziesiątce najlepszych młodych biblistów archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak podsumował ks.dr hab. Paweł Podeszwa, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością konkursowego tematu i doskonale poradzili sobie z testowymi pytaniami. Dziękując im za włożoną pracę zachęcał, by nie odkładali Biblii zbyt głęboko na półkę, by do niej jak najczęściej sięgali, jej lektura bowiem jest nie tylko poznawaniem Słowa Bożego, ale także najpiękniejszą modlitwą.  

Galeria obrazów

Zbiórka makulatury - wdrażanie do ochrony środowiska

Dnia 16 listopada br. w naszej szkole odbyła się kolejna zbiórka makulatury w ramach działań projektowych „Każdy ma swój Everest”. Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Priorytetem akcji zbiórki makulatury oprócz aspektu ekologicznego jest pozyskiwanie funduszy na wycieczkę do Zakopanego uczniów realizujących projekt. Tym razem udało nam się zebrać 2,5 tony makulatury. W akcji wzięli udział głównie „Everestowcy”, ale także pozostali uczniowie naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Ogromne podziękowania kierujemy w stronę Przedsiębiorstwa KABAT TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA za pomoc w wywózce papieru do Wytwórni Papieru Toaletowego EKO-KLAN Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Galeria obrazów

Nauczyciele na manifestacji w Warszawie

19 listopada br. grupa nauczycieli z naszego gimnazjum, pod sztandarem ZNP, pojechała do Warszawy, aby punktualnie o godz. 12.00 wziąć udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty z udziałem rodziców, samorządowców i organizacji pozarządowych pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole". Stojąc w strugach deszczu na Placu Piłsudskiego, protestowali przeciwko zaplanowanej przez rząd reformie edukacji, polegającej przede wszystkim na likwidacji gimnazjów i utworzeniu 8-letnich szkół podstawowych. Protestowali, bo wierzą, że szkoła ma siłę sprawczą i przesądza o rozwoju społecznym. Głównym postulatem przybyłych do stolicy nauczycieli było zatrzymanie chaosu, zamętu i demontażu polskiej oświaty, który jest realizowany przez działania MEN i znalazł odzwierciedlenie w projektach przygotowanych ustaw. Po wysłuchaniu wystąpień manifestujących – nauczycieli, uczniów, rodziców, prezydentów miast i polityków – zebrane tłumy uformowały kolumnę i przemaszerowały pod Sejm. Tam, nauczyciele usypali z kredy kopiec, który miał symbolizować złamane kariery uczniowskie i zaprzepaszczony dorobek wypracowany przez szkoły. My jako nauczyciele gimnazjum nie zgadzamy się pomysłem ich likwidacji. I nie chodzi tutaj tylko o zachowanie naszych miejsc pracy, jak się to przedstawia, ale o polską młodzież. Gimnazja doskonale się sprawdziły, jako szkoły dla tej grupy wiekowej młodych ludzi. Według prowadzonych badań wyniki osiągane przez uczniów są lepsze, niż ich rówieśników w innych krajach. O co więc chodzi? Komu zależy na tym, aby zniszczyć coś dobrego, coś, co się sprawdziło? Jeśli rząd wprowadzi swoje pomysły w życie to zapanuje jeden wielki chaos. Jeśli rzeczywiście gimnazja zostaną zlikwidowane to samorządy, również budzyński, będą borykać się z brakiem miejsc pracy dla nauczycieli gimnazjalnych oraz być może z modyfikacją sieci szkół. Rząd zapewnia, że wszystko przebiegnie bezboleśnie i nikt na całej operacji nie straci. Szkoda tylko, że tak nielicznym leży na sercu przyszłość naszego gimnazjum.

Galeria obrazów

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Tematem  przewodnim tegorocznego Wojewódzkiego  Konkursu Języka Polskiego jest motyw „Mistrzowie i uczniowie”.  Szkolny etap konkursu odbył się 13.10.2016r.,  do kolejnego etapu zakwalifikowała się uczennica III klasy naszego gimnazjum – Joanna Bucholc. 19 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Pile Joasia reprezentowała gimnazjum na  etapie rejonowym, osiągnęła bardzo dobry wynik, zdobywając  43 punkty na 50 możliwych do uzyskania. Dzięki pasji czytania, sumienności i rzetelnej pracy pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Jolanty Białachowskiej zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.  

 

Spotkanie autorskie

Dnia 22.11.2016r. uczniowie klas 1 i 2 naszego gimnazjum udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Budzyniu  spotkanie autorskie  z panem Arkadiuszem Niemirskim, który w dość humorystyczny sposób przedstawił swój pogląd na świat, swój życiorys oraz swoje książki, które zachwyciły widzów.

Galeria obrazów

Przygotowujemy się do egzaminu

Dla uczniów kl. III naszego gimnazjum w dniach 23-25 listopada br. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era w ramach programu diagnoza PRZED EGZAMINEM.

  • 23. listopada uczniowie wypełniali arkusz egzaminacyjny w części humanistycznej, tzn. z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • 24. listopada rozwiązywali zadania z zakresu matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (z biologii, geografii, fizyki i chemii);
  • 25. listopada głowili się nad testem z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Przygotowane przez wydawnictwo badanie daje możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności, wykrycia obszarów  wymagających dodatkowej pracy oraz oswojenia się z formułą czekającego ich w kwietniu 2017r. egzaminu gimnazjalnego.

  

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra tytoń

W listopadzie w gimnazjum przedstawiciele wszystkich klas brali udział w programie szkoleniowym młodych liderów zdrowia. Program realizowany był przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chodzieży. Nasza młodzież zgłębiła problematykę palenia tytoniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na palenie tytoniu wśród młodzieży. Prowadzące szkolenie panie Małgorzata Ferfet oraz pani Karolina Pieniążek podczas zajęć interaktywnych kształtowały postawy asertywne, wskazywały na sposoby walki z nałogiem oraz formy realizacji profilaktyki tytoniowej w środowisku rówieśniczym. Celem takich szkoleń jest prowadzenie przez młodzież edukacji rówieśniczej, która wielokrotnie jest znacznie skuteczniejsza, niż ,,wykłady” dorosłych. Kolejnym zadaniem Młodzieżowych Liderów Zdrowia było przeprowadzenie zajęć w swoich klasach. Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu młodzi liderzy rozwiesili plakaty nawiązujące do tej tematyki. Wszystkim zaangażowanym w realizację szkolenia – bardzo dziękuję.

Kamila Kuczyńska -pedagog szkolny

 

Galeria obrazów

Powiatowe Targi Edukacyjne z udziałem naszych gimnazjalistów

Obecnym uczniom  klas III zapewne nieobce są pytania zadawane przez dorosłych i rówieśników: „Kim chcesz zostać?”, Jakie decyzje podjęłaś/łeś co do dalszej edukacji? Lub po prostu „Co chcesz robić w życiu?”. Być może  mają już dosyć tych ciągłych dociekań, jednak muszą  odpowiedzieć sobie na dwa zasadnicze pytania: czy kontynuować naukę ogólną, zapoczątkowaną w gimnazjum czy rozpocząć naukę w zawodzie. Jeśli kształcenie ogólne to jaki profil w liceum a jeśli kształcenie w zawodzie to czy na poziomie szkoły zawodowej czy też technikum. Władzom samorządowym, dyrektorom placówek oświatowych oraz nauczycielom zależy na tym, by jak najlepiej przygotować młodzież do wyboru dalszej drogi kształcenia i dać więcej czasu na ostateczną decyzję. Tegoroczne Powiatowe Targi Edukacyjne odbyły 25 listopada. Formuła Targów przyciągnęła wielu uczniów i nauczycieli. Tegoroczne Targi miały podobnie jak ubiegłoroczne charakter „drzwi otwartych”, czyli nasza młodzież miała możliwość zwiedzenia każdej ze szkół. Pierwszą z placówek, do której zostaliśmy zaproszeni było Centrum Edukacji Zawodowej- to tutaj uczniowie poznali tajniki pracy w niektórych zawodach. Następnie udaliśmy się do Rataj, gdzie zostaliśmy ciepło przyjęci przez dyrekcję i uczniów Zespołu Szkół Licealno- Gimnazjalnych. Kolejne szkoły, które prezentowały swój dorobek edukacyjny to: Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży. Finisz naszych odwiedzin wypadł tym razem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych również w Chodzieży . W każdej ze szkół zostaliśmy ciepło i „słodko” powitani, nasi uczniowie oglądali przygotowane prezentacje multimedialne promujące daną placówkę, rozmawiali z nauczycielami oraz uczniami. Na koniec wszystkich spotkań i wizyt odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez Starostę Powiatu Chodzieskiego. Uczniom klas III podczas Targów towarzyszyli wychowawcy : klasie III a- p. Hanna Danielewicz, IIIb- p. Edyta Kaźmierska, III c- p. Gabriela Piotrowicz, III d- p. Żaneta Puweł. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie jakim były zorganizowane Targi Edukacyjne dedykowane naszym gimnazjalistom przyczyni się do trafniejszych decyzji edukacyjno- zawodowych. Czego im z całego serca życzymy.

                                                                                  Szkolny doradca zawodowy

            mgr Żaneta Puweł

Galeria obrazów

Dyskoteka andrzejkowa

W czwartek 24.11.16r. o godz. 17.00 w naszym gimnazjum odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana  przez Samorząd Uczniowski. Stworzone dekoracje idealnie pozwalały wczuć się w idee święta wróżb.  Przygotowane ciasteczka z wróżbami były świetnym elementem wieczoru. Dzięki genialnej muzyce i ciekawym efektom oświetleniowym energiczne tańce nie miały końca. Nie tylko młodzież, ale również opiekunowie chętnie uczestniczyli w zabawie. Dyskoteka integracyjna wyjątkowo została urządzona na  głównym holu szkoły, nie na auli, lecz uczniom nie przeszkadzało to w wesołej odskoczni od szarej rzeczywistości. Z utęsknieniem czekamy na następną okazję do tak przyjemnego spotkania.  

Galeria obrazów