Skip navigation

listopad 2015

Pasowanie na Gimnazjalistę

Dnia 2 listopada br. odbyła się wyjątkowa dla każdego pierwszoklasisty uroczystość. Pasowanie na ucznia stanowi tradycję naszej szkoły, która niezmiennie od wielu lat kształci wychowanków w duchu patriotyzmu i wartości religijnych. Pokazuje też, że zanikające wśród młodych ludzi wzorce postępowania takie jak umiłowanie dziedzictwa minionych pokoleń, kształtowanie właściwych postaw społecznych i zdobywanie wiedzy są nadal aktualne i kultywowane w naszym gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych ślubowali godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu, w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę, dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej, szanować poglądy i przekonania innych oraz przeciwstawiać się wszelkim objawom wulgarności oraz brutalności. Pasowanie na Gimnazjalistę przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Galeria obrazów

Etap rejonowy Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej

„Głosem proroków wzywani do nawrócenia i wiary” – takie hasło towarzyszyło tegorocznemu Archidiecezjalnemu Konkursowi Biblijnemu dla Młodzieży Gimnazjalnej, którego finał odbył się 5 listopada w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Wcześniej, 8 października, odbył się etap szkolny, w którym wystartowało ponad 700 uczniów z 69 szkół z całej archidiecezji. To w porównaniu z poprzednimi edycjami najwięcej. Etap rejonowy odbył się 22 października  w 4 miejscach naszej archidiecezji: w gimnazjach w Strzałkowie, Gnieźnie, w Gimnazjum Katolickim w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. W finale spotkało się 15 uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów podczas etapu rejonowego. Warto podkreślić, że nasz rejon reprezentował Wiktor Nowacki uczeń klasy II a Gimnazjum w Budzyniu (jako jedyny zdobył wymagany limit punktów). W finale Wiktor zdobył zaszczytne 7 miejsce. Gratulujemy!

Galeria obrazów

„BO WOLNOŚĆ  TO  JEST  TYLE, ILU  NAS  POLEGŁO, l WOLNOŚĆ  TO  JEST  TYLE, ILU NAS DZIŚ ŻYJE.”

7 listopada br. delegacja z naszej szkoły pod opieką p. Hanny Danielewicz oraz p. Elżbiety Kurkowiak -Pauszek  wzięła udział w Apelu  Poległych w Górach Morzewskich. W atmosferze zadumy nad przeszłością wysłuchaliśmy wzniosłych utworów o treści patriotycznej zaprezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Morzewie i Chóru "Głos Przemienienia"  Parafii w Morzewie. Uczniowie opowiedzieli o tym, że 76 lat temu – 7 listopada 1939 roku, u podnóża miejsca, na którym dzisiaj znajduje się zbiorowa mogiła  rozegrała się tragedia. Gestapowcy przywieźli i zamordowali  czterdziestu jeden więźniów . Najmłodszy miał 17, a najstarszy 57 lat. Ich ostatnia podróż rozpoczęła się około godziny 14-tej. Wtedy z chodzieskiego więzienia, samochodem krytym plandeką wyjechała pierwsza licząca 21 osób grupa więźniów, a po godzinie następne 20 osób. Razem z nimi ruszyły 2 samochody osobowe. Żaden z więźniów nie znał celu podróży. Wśród nich rozpoznano  Władysława Kaję, kierownika Szkoły Podstawowej w Budzyniu oraz  księdza Stanisława  Łakotę, proboszcza z Budzynia. W maju 1944r., w ramach niszczenia śladów zbrodni popełnionych na podbitych narodach, specjalny oddział Gestapo opróżnił mogiłę, przeniósł ciała pomordowanych na wzgórze i spalił je. Za troskę o to miejsce oraz wieczną pamięć o bestialsko zamordowanych synach ziemi chodzieskiej szkoła w Morzewie otrzymała w 1985 roku imię Ofiar Gór Morzewskich. W tym roku mija trzydzieści lat od tego wydarzenia. Coroczne spotkania są lekcją współczesnego patriotyzmu tak potrzebnego w budowaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia. Młodzież z  budzyńskiego gimnazjum reprezentowali: Sandra Zaźlak, Patryk Gruszczyński, Maria Wojciechowska, Kacper Chudy, Jakub Janiszewski, Olaf Ajchsztet, Wiktor Nowacki, Mateusz Kabat oraz Magdalena Marchlewicz.

 

Galeria obrazów

Święto Niepodległości

Dnia 9 listopada 2015 roku odbył się uroczysty apel szkolny z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt: „My Naród…”, w którym uczniowie przekazali najnowszą historię Rzeczypospolitej i kolejną wywalczoną niepodległość… w latach 1980-1989. Artystyczna i nowoczesna forma przekazu, połączona z wizualnymi treściami tamtych czasów stanowiła głębokie odczucie chwil, które Polacy przeżywali na drodze do samostanowienia. Nasza dzisiejsza dziejowość jest skutkiem odwagi, bohaterstwa i uporu naszych przodków, których losy splatały się na ciąg walk, kolejny raz o wolność. Program został przygotowany przez Hannę Danielewicz, Elżbietę Kurkowiak-Pauszek i Krystynę Świniarską.

Galeria obrazów

VIII Powiatowe Targi Edukacyjne

Dnia 13 listopada uczniowie klas III uczestniczyli wraz z opiekunami- p.Kamila Kuczyńska,  p. Natalia Walczak oraz p. Żaneta Puweł w VIII Powiatowych Targach Edukacyjnych.  Uczniowie mieli okazję odwiedzić wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz Centrum Edukacji Zawodowej.  Była to niewątpliwie okazja, by poczyć klimat każdej ze szkół.  Trzeba przyznać,  że zostaliśmy w każdej placówce bardzo mile przyjęci.  Na miejscu czekali na nas dyrektorzy,  nauczyciele,  uczniowie oraz liczne niespodzianki,  np. prezentacje,  pokazy,  słodkości – wspominają trzecioklasiści.  Zapoznani zostali z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół oraz specyfiką pracy w różnych zawodach. Dla samych uczniów zaś udział w Targach to takie małe przypomnienie,  że już za pół roku będą podejmować jedną z ważniejszych decyzji w życiu.

Galeria obrazów

Działamy aktywnie – „Każdy ma swój Everest”

Nasi uczniowie w ramach projektu „ Każdy ma swój Everest” (opiekunowie: Kinga Buszkiewicz, Karolina Małofiej, Renata Aniołek, Małgorzata Polak) biorą udział w kilku jesiennych akcjach. Uczniowie w okresie od września do końca października podjęli się zadania „Kasztanobranie”, czyli zbiórki kasztanów w ramach współpracy z Kołami Łowieckimi Szarak w Budzyniu i Daniel w Podaninie. W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie, jak i ich rodzice oraz rodzeństwo. Wspólnie zebrano około 2 ton kasztanów. Najwięcej kasztanów zebrały uczennice klasy IIa, Zuzanna Sawińska – 381 kg oraz Joanna Bucholc – 350 kg. Gratulujemy zaangażowania oraz dziękujemy wszystkim za aktywny udział. Cieszymy się, że dzięki takiej zbiórce choć po części pomożemy zwierzętom przetrwać zimę. Kolejną jesienną akcją był udział młodzieży w zbiórce puszek aluminiowych. Dokładnie 23036 sztuk, a przeliczając na kilogramy 331 kg - tyle puszek aluminiowych zebrali gimnazjaliści. Ile wagowo puszek przypadło na jednego Everestowca? Średnia ilość kilogramów na uczestnika akcji wynosi 7,20 . Jednakże warto wspomnieć, że na ten wynik niewątpliwie duży wpływ miały osoby, które  zebrały rekordową ilość puszek, bo nawet 2000! Ten imponujący wynik należy do Sylwii Wawrzyniak z kl. IIa. Jednakże warto również wspomnieć o pozostałych uczestnikach, których zbiory są równie wspaniałe: Andżelika Remiszewska z kl. I c zebrała 1960 puszek, a Agnieszka Nowak z kl. I b – 1700 szt. Także gratulujemy  i życzymy kolejnych, tak pokaźnych zbiorów. Uczestnicy projektu „Każdy ma swój Everest” podejmują także inne zadania, np. organizują zbiórki makulatury, baterii, których celem jest umacnianie proekologicznych postaw wśród młodzieży oraz promowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Galeria obrazów