Skip navigation

Informacje dla rodziców

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

Dyrektor szkoły na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1245) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala w bieżącym roku szkolnym następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 30 września 2016r. – piątek
 • 14 października 2016r. – piątek
 • 31 października 2016r. – poniedziałek
 • 19 kwietnia 2017 – środa (egzamin gimnazjalny)
 • 20 kwietnia 2017 – czwartek (egzamin gimnazjalny)
 • 21 kwietnia 2017 – piątek (egzamin gimnazjalny)
 • 2 maja 2017 – wtorek
 • 16 czerwca 2017 – piątek

W tych dniach zorganizowane zostaną wedle zapotrzebowania zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o zgłaszanie do wychowawców potrzeby ewentualnej opieki nad dzieckiem w szkole, zawsze na 5 dni przed ustalonym dniem wolnym.

Pozostałe dni wolne to:

 • 1 listopada 2016r. – Wszystkich Świętych (wtorek)
 • 11 listopada 2016r. – Narodowe Święto Niepodległości (piątek)
 • 23 grudnia 2016r. – 2 stycznia 2017r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 6 stycznia 2017r. – Trzech Króli (piątek)
 • 30 stycznia 2017r. – 12 lutego 2017r. - Ferie zimowe w województwie wielkopolskim
 • 13 – 18 kwietnia 2017r. - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 1 maja 2017r. – Święto Pracy (poniedziałek)
 • 3 maja 2017r. – Święto Konstytucji 3 Maja (środa)
 • 15 czerwca 2017r. – Boże Ciało (czwartek)

Godziny zajęć lekcyjnych i przerw

 • 1 lekcja – 8.00 – 8.45
  • Przerwa 10 min
 • 2 lekcja – 8.55 – 9.40
  • przerwa 10 min
 • 3 lekcja – 9.50 – 10.35
  • przerwa 10 min
 • 4 lekcja – 10.45 – 11.30
  • przerwa 20 min
 • 5 lekcja – 11.50 – 12.35
  • przerwa 10 min
 • 6 lekcja – 12.45 – 13.30
  • przerwa 5 min
 • 7 lekcja – 13.35 – 14.20
  • przerwa 5 min
 • 8 lekcja – 14.25 – 15.10

Strony dla rodziców

Spotkanie z psychologiem

27.01.2017roku o godzinie 16:30 w sali numer 116 Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich odbędzie się spotkanie z psychologiem panem Robertem Chojnackim. Podczas spotkania rodzice uczniów będą mogli nieco bliżej zapoznać się ze specyfiką okresu dojrzewania - poznać charakterystyczne cechy, zachowania nastolatków wynikające z momentu życia, w którym się znajdują. Serdecznie zapraszamy na spotkanie chętnych rodziców uczniów (także spoza klasy IC).