Skip navigation

Historia szkoły

Gimnazjum w Budzyniu otworzyło swoje podwoje dla uczniów 9 marca 1999 r.

 

- BUDZYŃ, DNIA 5 WRZEŚNIA 2003 ROKU -
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA NOWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM


NADANIA SZKOLE IMIENIA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

I PRZEKAZANIA SZTANDARU


Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele św. Andrzeja Boboli o godz. 1000. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Poznański ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. W imieniu władz samorządowych i społeczności szkolnej głos zabrała dyrektor Gimnazjum, Teresa Krótka:

Ekscelencjo, księże Arcybiskupie w imieniu braci gimnazjalnej, władz samorządowych i całego społeczeństwa Gminy Budzyń oraz własnym witam Ekscelencję bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.

Obecność Ekscelencji wśród nas jest dla naszej młodzieży widzialnym znakiem, że Kościół jest blisko każdego człowieka, również młodego. Młodzież potrzebuje świadków wiary. Dziękuję za świadectwo.

Polskie przysłowie mówi: Gość w dom, Bóg w dom. Bóg jest wśród nas. Świadomość Jego obecności pomaga przezwyciężyć lęk przed tym co nowe, nieznane.

Dzisiejszy dzień to przede wszystkim dziękczynienie Bogu za wszystkich ludzi, dzięki którym odbywa się obecna uroczystość. Za tych, którzy podjęli decyzję o budowie gimnazjum, za tych którzy kontynuowali podjęte zadanie, za wszystkich którzy pracowali przy budowie. Dziękujemy i prosimy dla nich oraz ich rodzin o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Pragniemy również ogarnąć modlitwą dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych naszej gminy oraz ich nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Prosimy byśmy wszyscy młodsi
i starsi, dzieci i młodzież umieli stworzyć jedną wielką rodzinę; by inni patrząc na nas mogli powiedzieć Zobaczcie jak oni się miłują.

Prosimy również za obecne i kolejne pokolenia gimnazjalistów, za nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, byśmy razem umieli zbudować szkołę, w której każdy będzie czuł się bezpiecznie i innym z nim będzie dobrze, w której każdy będzie mógł się rozwijać na miarę swoich możliwości. Byśmy pamiętali o naszej historii, o naszych korzeniach.

Na Patrona Gimnazjum obraliśmy Powstańców Wielkopolskich i pragniemy naszą teraźniejszość budować na tradycji przodków oraz przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

Proszę Ekscelencję o odprawienie Mszy Świętej w tych wszystkich intencjach oraz o poświęcenie sztandaru szkoły, który będzie świadkiem wierności ideałom głoszonym przez naszych patronów; naszych pradziadów, których pamięć jest żywa w budzyńskim społeczeństwie.

Po uroczystościach w kościele zapraszam Ekscelencję do naszego gimnazjum i proszę o poświęcenie budynku szkolnego oraz krzyży wykonanych przez lokalnego rzeźbiarza, które zostaną zawieszone w miejscach naszej nauki i pracy. Dziękuję za obecność i gorąco proszę o modlitwę.

W czasie homilii ks. Arcybiskup ukazał jak ważną rolę w dziejach naszego narodu odgrywała znajomość historii i wierność tradycji ojców. Przedstawił historię gimnazjum przedwojennego, pokazał rolę wychowania w pracy szkoły oraz jej rolę w kształtowaniu młodego pokolenia. Powiedział: Nie wolno zapominać o wychowaniu,, to być może ważniejsze zadanie szkoły niż nauczanie. A nawiązując do nadawanego imienia szkole wspomniał Powstańców Wielkopolskich z Budzynia i ich czyny podkreślając – Oni w momencie próby nie zawiedli.

Na zakończenie Mszy Św. nastąpiło poświęcenie Sztandaru szkoły, a następnie przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Walerowska przekazała Sztandar dyrektorowi szkoły Teresie Krótkiej, która przekazała Go Samorządowi Uczniowskiemu.

Po Mszy Św. nastąpił przemarsz wszystkich uczestników uroczystości do nowo wybudowanego budynku gimnazjum.

Do zgromadzonych przed szkołą Gości, młodzieży gimnazjalnej, pracowników szkoły przemówił Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski.

Następnie w imieniu wykonawcy przemówił pan Maciej Gramowski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wice Wojewoda Wielkopolski Waldemar Witkowski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, Metropolita Poznański ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Budzyń Bogdan Łasecki, przedstawiciel firmy „ATA – TECHNIK” Grafowscy Maciej Gramowski.

Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski przekazał dyrektorowi gimnazjum Teresie Krótkiej symboliczny klucz do szkoły.

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefan Barłóg i prezes Oddziału Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz odsłonili tablicę z nazwą szkoły.

Następnie ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił szkołę, krzyże wykonane przez miejscowego artystę rzeźbiarza Andrzeja Tewsa, które będą zawieszone w salach lekcyjnych.

Następnie wszyscy przeszli do auli szkolnej, gdzie prowadzenie przejął Samorząd Uczniowski, którego reprezentowała uczennica klasy IId Katarzyna Odor.

Głos zabrała dyrektor gimnazjum:

„MYŚLMY O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI, A PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ” Tak nasza przyszłość zaczyna się dzisiaj.

Szanowni Państwo, Panie i Panowie, wszyscy mili Goście. Witam Was bardzo serdecznie
w imieniu całej społeczności gimnazjalnej w naszym budynku szkolnym, w naszym domu. Wdzięczność za tak wielki dar przepełnia serce, radość jest przeogromna. Nie sposób wyrazić jej słowami.

Dziękuję władzom samorządowym za przychylną politykę oświatową w gminie. To dzięki Waszym decyzjom mury naszej szkoły wyrosły tak szybko. Składam podziękowanie Wójtowi Gminy panu Marcinowi Sokołowskiemu, radnym obecnej i poprzedniej kadencji, całemu społeczeństwu Gminy Budzyń.

W marcu ubiegłego roku w artykule Dobre gimnazjum dobrem wszystkich wydanym przez „Głos Budzynia” pisałam: nie bójmy się inwestować w szkolnictwo. To ono zadecyduje o pozycji Polski pośród innych państw, o pozycji naszej gminy w Wielkopolsce. Dziękuję za wszystkie: mniejsze i większe inwestycje oświatowe, a szczególnie za tę największą, za ten budynek. Warunki nauki i pracy wszystkich szkół w gminie poprawią się. Dziękuję.

Składam również podziękowanie tym, którzy pracowali przy budowie naszej szkoły. Trudno ich wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, dlatego też wszystkich razem i każdego z osobna obejmuję życzliwym spojrzeniem i życzeniami, by zawsze mogli się cieszyć owocami swojej pracy.

Dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym. Przeżywamy potrójną uroczystość: otwarcie szkoły, nadanie szkole imienia oraz przekazanie sztandaru.

Wychowanie młodego pokolenia jest priorytetowym zadaniem szkoły. Za patrona naszego Gimnazjum obraliśmy Powstańców Wielkopolskich. Sięgnęliśmy do naszych korzeni, do naszej lokalnej historii, która jest żywa w budzyńskim społeczeństwie. Schylam czoło przed naszymi Patronami i ślubuję wychowywać współczesne pokolenie Polaków w umiłowaniu Polski, naszej Ojczyzny.

Sztandar ufundowała Rada Rodziców, a właściwie społeczeństwo Gminy. Zakupiono go za środki uzyskane z balu karnawałowego, w którego organizację włączyło się wielu ludzi dobrej woli. Sami uczestnicy balu też byli bardzo hojni. Dziękuję wam wszystkim.

Nigdy za wiele dziękować. Dlatego też zbieram wszystkie podziękowania w jeden bukiet. Niech kwiaty złożone na ręce przewodniczącego Rady Gminy będą znakiem wdzięcznego i otwartego serca za ten wielki dar, a obraz Gimnazjum w szacie zimowej ofiarowany Wójtowi Gminy przypomina czas budowy szkoły i zaangażowania wielu w realizację tego ogromnego dzieła. Dziękuję i życzę wiele satysfakcji z pracy dla dobra naszej małej ojczyzny.

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Budzyń Bogdan Łasecki podkreślił rolę, jaką spełnia Patron Szkoły i odczytał akt nadania Gimnazjum w Budzyniu imię Powstańców Wielkopolskich i przekazał go dyrektorowi szkoły.

Po czym nastąpił akt ślubowania młodzieży gimnazjalnej na Sztandar Szkoły.

Okolicznościowe podziękowania i gratulacje na ręce dyrektora szkoły przekazali:

 • Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka
 • Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak
 • Wielkopolski Kurator Oświaty Apolinary Koszlajda
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
 • Poseł na Sejm RP Grażyna Pijanowska
 • Wójt Gminy Wągrowiec inż. Przemysław Majchrzak
 • Bank Spółdzielczy w Chodzieży
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu
 • Ojciec Eustachy Rakoczy ZP, wnuk Powstańca Wielkopolskiego
 • Tomasz Jakś, emerytowany wizytator metodyk przedmiotów zawodowych

Wśród Gości głos zabrał Wielkopolskiego m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak.

Na zakończenie uroczystości teatr szkolny pod kierunkiem Anny Jaremba, nauczycielki języka rosyjskiego gimnazjum przedstawił spektakl o charakterze patriotycznym „Dziękuję ci Dziadku”. Marszałek Województwa Wielkopolskiego był pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczył i przeżył. Zaprosił uczniów wraz z opiekunem do Teatru Wielkiego w Poznaniu, gdzie podczas wojewódzkich obchodów 85 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego młodzież przedstawi ów spektakl.

Po oficjalnych uroczystościach Goście zwiedzili szkołę, zaś uczniowie wraz z nauczycielami złożyli wiązanki w lokalnych miejscach pamięci narodowej: kl.I – pod pomnikiem przed GOK, kl.II – na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu, kl.III – pod pomnikiem na Okręgliku. Na zakończenie Goście i nauczyciele gimnazjum zjedli wspólny posiłek w restauracji „Retro” w Budzyniu. Był to czas radości i wzajemnych podziękowań.

UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ - 20 MAJA 2008r.


OTWARCIE HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ

Wtorek, 20 maja 2008r. był dniem szczególnym dla naszej szkoły. Tego dnia bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie hali widowiskowo – sportowej. Ziściły się marzenia nie tylko uczniów, ale całego społeczeństwa Budzynia. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości przez Wójta Gminy Budzyń – Pana Marcina Sokołowskiego. Wśród nich byli: przedstawiciele władz gminy, sołectw, wykonawcy, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi firm i przedsiębiorstw, radni gminy i powiatu oraz wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić. Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. Mówił o trudnościach, jakie trzeba było pokonać przy realizacji tego zadania. Nie krył zadowolenia, że udało się je pokonać i możliwe jest przekazanie hali szkole. Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Na sali sportowej zamontowano dwie kurtyny grodzące, umożliwiające podział na 3 boiska treningowe. Sala przystosowana jest do gier zespołowych, wyposażona w łatwo montowany lekki osprzęt. Sala dysponuje miejscami siedzącymi na trybunach, zespołem szatni z umywalniami i natryskami oraz siłownią z wyposażeniem. Do dyspozycji jest również sala ćwiczeń korekcyjnych i magazyny. Po wystąpieniu wójta głos zabrali zaproszeni goście. Gratulowali władzom samorządowym i dyrekcji szkoły pięknego obiektu. Wielu z nich przekazało na ręce dyrektora szkoły upominki. Po powitaniu gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Budzyń - Pan Marcin Sokołowski, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Bogdan Łasecki, Dyrektor Gimnazjum - Pani Teresa Krótka, wykonawca obiektu - Pan Jan Popławski oraz uczennica Gimnazjum - Aneta Przybyszewska. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Przemysław Prętki. Po części oficjalnej zaprezentowano bardzo atrakcyjny program sportowo – artystyczny, który wykazał, że w hali można uprawiać wszystkie dyscypliny sportu. Swe umiejętności zaprezentowali m. in. budzyńskie przedszkolaki, klub karate, reprezentacja szkolna unihokeja i piłki nożnej, zespół taneczny dziewcząt, działający przy naszej szkole oraz męski zespół Jumpen Boys, który brawurowo wykonał taniec w stylu jump. Nad całokształtem programu artystycznego czuwali nasi nauczyciele wychowania fizycznego - państwo Anna i Jarosław Dajczak. Końcowym akcentem uroczystości było widowisko teatralne w wykonaniu naszej młodzieży, przygotowane przez Panią Annę Jaremba. W humorystyczny sposób ukazali uroki życia znanych sportowców. Ową relację przekazali zebranym „z wozu transmisyjnego przez gimnazjalną telewizję TV-G”. Scenograficzną dekorację hali przygotowała Pani Karolina Chmiel. Po całej uroczystości wszyscy zebrani goście udali się na przygotowany w naszej szkolnej auli poczęstunek, podczas którego mogli obejrzeć prezentację multimedialną autorstwa Pani Marleny Oko - Kowalczyk, ukazującą kolejne zmiany podczas budowy hali. Mamy nadzieję, iż ta inwestycja przyczyni się do zwiększenia popularności sportu w naszym regionie. Możliwe, że właśnie pod dachem tego obiektu będzie się rozwijać przyszły mistrz olimpijski!

Uroczystośc otwarcia hali