Skip navigation

Grono Pedagogiczne

Grono pedagogiczne naszej szkoły tworzą:
Dyrektor szkoły:
mgr Kinga Buszkiewicz
przedmiot nauczany: geografia
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
Zastępca dyrektora szkoły:
mgr Wanda Kempińska
przedmiot nauczany: język polski
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele przedmiotów:
mgr Adamska Barbara - chemia, matematyka
mgr Aniołek Renata - biblioteka szkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Białachowska Jolanta - język polski
mgr Biszof Karolina - język niemiecki
mgr Buszkiewicz Kinga - geografia
mgr Chojnacki Robert - psycholog
mgr Dajczak Anna - wychowanie fizyczne
mgr Dajczak Jarosław - wychowanie fizyczne
mgr Danielewicz Hanna - historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Fifer Agnieszka - język rosyjski, język polski
mgr Jeska Małgorzata - religia
mgr Jaremba Anna - język rosyjski, język angielski
mgr Kaźmierska Edyta - język polski, zajęcia świetlicowe
mgr inż. Kępka Alicja - fizyka, plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Kuczyńska Kamila - pedagog
mgr Małofiej Karolina - biologia, muzyka, zajęcia artystyczne
mgr Puweł Żaneta - szkolny doradca zawodowy, etyka, zajęcia świetlicowe
mgr Oko – Kowalczyk Marlena - informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kurkowiak -Pauszek Elżbieta - historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Pawlak Katarzyna - matematyka
mgr Piotrowicz Gabriela - matematyka
mgr Polak Małgorzata - wychowanie fizyczne
mgr Walczak Natalia - język angielski
mgr Wieczorek Zofia - język polski
mgr Wesołowska Ewelina - język niemiecki, język rosyjski