Skip navigation

Fundacja "Dzieciom Europy"

Na terenie gminy Budzyń działa fundacja "Dzieciom Europy".
Głównym celem jej jest wspieranie edukacji dzieci. Fundacja realizuje to poprzez m. in. organizowanie wyjazdów edukacyjnych, imprez plenerowych, konkursów dla dzieci i młodzieży. Stale współpracuje z zagranicznymi placówkami oświatowymi wymieniając poglądy i doświadczenia. Założycielką fundacji jest nasza nauczycielka geografii, Pani Kinga Buszkiewicz.

FOTOPREZENTACJA - "DZIECIOM EUROPY"