Skip navigation

Dokumenty

Na poniższych stronach znależć można dokumenty przydatne zarówno nauczycielom, rodzicom, jak i samym uczniom.

Ubezpieczenia NNW w szkole w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy rodziców i opiekunów do zapoznania się ze szczegółami oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegóły dostępne w załącznikach (pliki pdf) - do pobrania: