Skip navigation

Dla rodziców

Ubezpieczenia NNW w szkole w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy rodziców i opiekunów do zapoznania się ze szczegółami oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegóły dostępne w załącznikach (pliki pdf) - do pobrania:

Terminarz spotkań z rodzicami

Ogólne zebranie rodziców

 • 7 września 2016r., godz.16.00 /środa/ - aula gimnazjum; po spotkaniu ogólnym zebrania z rodzicami w klasach: zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, PSO, Regulaminem realizowania projektów edukacyjnych, wymaganiami edukacyjnymi; wybory klasowych rad rodziców (kl. I -III, każda Rada Klasowa Rodziców wybierze spośród siebie jednego Rodzica do pracy w Radzie Rodziców);

Otwarta Środa - godz. 15.30 - 17.30

 • 5 października 2016r.
 • 16 listopada 2016r.
 • 21 grudnia 2016 - informacje o przewidywanych ocenach semestralnych (zebranie klasowe rodziców z wychowawcą)
 • 29 marca 2017r.
 • 17 maja 2017r. - informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych (zebranie klasowe rodziców z wychowawcą)

Wywiadówki klasowe:

 • 27 stycznia 2017r. - wywiadówki klasowe

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017

PREZYDIUM

 • Przewodniczący - Ewa Kasperczak
 • Zastępca - Magdalena Rudzka
 • Sekretarz - Katarzyna Kruger

Członkowie:

 • Justyna Kozłowska
 • Agata Łukaszewicz
 • Katarzyna Rusiniak
 • Sylwia Głowacka
 • Aleksandra Kukla

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący - Justyna Kozłowska
 • Zastępca - Agata Łukaszewicz
 • Sekretarz - Katarzyna Rusiniak

Informacja o podręcznikach na nowy rok szkolny 2016/2017

Uczniowie klas I i II będą mieli zapewnione bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które będą wypożyczać na cały rok szkolny, a następnie zwracać do biblioteki szkolnej.

 • Podręczniki dla uczniów klas I na rok szkolny 2016/2017 – nie kupujemy podręczników i ćwiczeń
 • Podręczniki dla uczniów klas II na rok szkolny 2016/2017 – nie kupujemy podręczników i ćwiczeń
 • Podręczniki dla uczniów klas III na rok szkolny 2016/2017 – w podręczniki należy się zaopatrzyć we własnym zakresie

Uwaga!

Podręczniki do religii należy kupić do klasy 1, 2 i 3 gimnazjum.