Skip navigation

Biblioteka szkolna

Nasza Biblioteka
I

Szkolne Centrum Multimedialne

Zapraszamy nauczycieli i uczniów !

Biblioteka jest instytucją intelektualno- edukacyjną, rozrywkową, kompensacyjną, mediacyjną i usługową.
Rola biblioteki w środowisku szkolnym to upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów oraz funkcja informacyjna i wychowawcza.
„Dla procesu jakości w szkole niezbędne jest więc przekonanie wszystkich uczestników procesu dydaktycznego: dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców, o niezbędności funkcjonowania dobrej biblioteki jako elementu, który ma bezpośredni wpływ na jakość kształcenia w ich szkole”.
Staniów B.: Biblioteki szkolne w Polsce – dokąd zmierzamy?, Biblioteka w Szkole, nr 4/2004,s.2.

Wszyscy odpowiadamy za działalność biblioteki.

 

 

 

Nauczyciele poloniści:

 • Uczą j. ojczystego
 • Przekazują podstawowe narzędzia porozumiewania się ze światem
 • Rozwijają potrzebę czytania

 

Nauczyciele wychowawcy:

 • Interesują się czytelnictwem swoich podopiecznych

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

 • Zachęcają uczniów do sięgania, posługiwania się wydawnictwami specjalistycznymi
 • Rozbudzają zainteresowania danym przedmiotem

Dyrektor szkoły:

 • Zabezpiecza środki finansowe na ciągły rozwój biblioteki

Bibliotekarz:

 • dysponuje wiedzą bibliotekarską, pedagogiczną, psychologiczną, predyspozycjami osobistymi
 • organizuje dla uczniów środowisko wychowawcze, w którym będą mogły zrealizować swoje cele, zaspokoić potrzeby wielu rodzajów, znaleźć spokój i akceptację.


Pracownia Multimedialna

 

Biblioteka Szkolna zaprasza do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum funkcjonuje w siedzibie biblioteki od połowy grudnia 2007 roku. Jego powstanie jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych'' (ICIM) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pracowni do dyspozycji użytkowników są cztery nowoczesne komputery z dostępem do Internetu, wyposażone w oprogramowywanie edukacyjne oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner-drukarka-kopiarka).

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do pracy i nauki. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

Opiekunem ICIM jest przeszkolony nauczyciel bibliotekarz, którego zadaniem jest pomaganie użytkownikom w:

 • wyszukiwaniu, gromadzeniu i selekcjonowaniu informacji,
 • korzystaniu z oprogramowania multimedialnego,
 • posługiwaniu się urządzeniem wielofunkcyjnym i jego oprogramowaniem,
 • poszukiwaniu informacji w Internecie.

Komputer nie tylko do zabawy

Aby wszyscy uczniowie potrafili wykorzystywać komputery nie tylko do rozgrywki i zabawy, proponuję zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej na temat: „Media źródłem informacji”. Mają one na celu wprowadzenie uczniów w świat mediów oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na określony temat w Internecie. Polecenia wymagają od uczniów odnalezienia stron WWW na podany temat, a następnie dokładnego przejrzenia jej zawartości i odszukania bardziej szczegółowej informacji.


- NASZA BIBLIOTEKA W OBIEKTYWIE -

ICIM - Biblioteka Szkolna

Galeria obrazów


 

W czytelni biblioteki szkolnej odbywają się zajęcia rewalidacyjne

pod kierunkiem p. mgr Małgorzaty Jeska.