Skip navigation

"Bankowo zaPROJEKTowane gimnazjum"

„Bankowo zaPROJEKTowane Gimnazjum” to projekt edukacyjny dla grupy 45 uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, którego priorytetem jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z ekonomią i finansami.

Cele szczegółowe:

 • Popularyzacja zachowań przedsiębiorczych w grupie 45 uczestników
 • Popularyzacja w środowisku uczniowskim (45 uczestników) wiedzy ekonomicznej
 • Upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej wśród 45 uczestników
 • Wsparcie oddolnych inicjatyw edukacyjnych w Polsce z udziałem 45 uczestników Czas realizacji projektu: 20.04.2016 – 20.09.2016

Przygotowany przez trenerów projekt, umożliwia przekazanie młodzieży wiedzy o:

 • możliwościach planowania finansowego trudnego okresu osiągania samodzielności i wchodzenia w dorosłość;
 • racjonalnym dysponowaniu dostępnymi środkami finansowymi poprzez właściwą ocenę informacji konsumenckiej i przekazów reklamowych;
 • sposobach krytycznej analizy informacji kredytowych, ratalnych, ubezpieczeniowych i podobnych w kontekście analizy własnych możliwości finansowych młodego człowieka;
 • typowych zachowaniach konsumenckich dzieci i młodzieży, wynikających z nich zagrożeniach dla nich samych i dla rodziców;
 • psychologicznych uwarunkowaniach odbioru reklam;
 • prawach konsumenckich związanych z finansami.

Moduły szkoleniowe:

 • „BANKOMAT WIEDZY” –wstęp do programu wiedzy o bankach
 • Gospodarowanie budżetem domowym
 • Podstawy tworzenia biznesplanu
 • Pieniądz wczoraj a dziś
 • Eko-oszczędzanie

Działania dodatkowe:

 • Konkurs dla uczestników projektu "Test wiedzy ekonomicznej "
 • Wyjazd do NBP w Warszawie

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU PROJEKTU "BANKOWO ZAPROJEKTOWANE GIMNAZJUM"

Spotkanie informacyjne w auli szkoły dla uczniów chcących wziąć udział w projekcie "Bankowo zaPROJEKTowane Gimnazjum"; rozdanie ankiet dotyczących zakresu posiadanej wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości i pojęć z zakresu ekonomii.

Galeria obrazów


I. MODUŁ - "BANKOMAT WIEDZY" - wstęp do programu wiedzy o bankach

Zajęcia edukacyjne pt: "Bankomat wiedzy" obejmują zadania związane z przygotowaniem uczniów do życiowych ról w aspekcie polityki finansowej od najniższego zakresu działań. Uczniowie przygotowują makietę bankomatu w którym znajdą się informacje o zadaniach i funkcjonowaniu banków, o ich produktach oraz o potrzebach i możliwościach klientów. Docelowym zadaniem będzie na bazie przygotowanych informacji przeprowadzony konkurs obejmujący powyższą wiedzę.
Zajęcia prowadzi p. Hanna Danielewicz

Galeria obrazów

Uczniowie przygotowywali logo Banku, analizowali informacje z reklam bankowych, wyszukiwali produkty bankowe oraz ich oprocentowanie, wypisywali pytania do "BANKOMATU WIEDZY" i tworzyli bankomat.

 

Uczniowie pracowali nad utworzeniem logo banku oraz taśmy z pytaniami o funkcjonowaniu strefy finansowej, realizowali również makietę bankomatu. Przygotowane rekwizyty będą służyły do przeprowadzenia konkursu grupowego.

Galeria obrazów

W projekcie uczniowie brali udział w konkursie pt:"BANKOMAT WIEDZY" i odpowiadali na wcześniej przygotowane pytania przy pomocy zrobionego bankomatu, z którego wysuwali banknoty, na odwrocie których znajdowały się pytania. Uczniowie sprawnie odpowiadali na pytania za co zostali wszyscy nagrodzeni upominkami. Była to miła zabawa i kształtowanie wiedzy o funkcjonowaniu banków.

Galeria obrazów

Moduł "BANKOMAT WIEDZY" dobiegł końca. Uczniowie ostatniej grupy brali udział w konkursie wiedzy o bankowości i wykazali się dużą wiedzą. Na taśmie z banknotami były umieszczone pytania i przy pomocy zrobionego bankomatu  wyciągano zestawy pytań. Pięknie też przedstawiały się loga uczniowskich banków, była to miła i edukacyjna zabawa. Uczniowie na zakończenie otrzymali nagrody.

Galeria obrazów


II. MODUŁ - "GOSPODAROWANIE BUDŻETEM DOMOWYM"

Rozsądne gospodarowanie domowym budżetem jest ważną umiejętnością, która przydaje się każdemu w codziennym życiu. Warto się jej uczyć, bo przynosi wymierne korzyści materialne i daje poczucie panowania nad własnym życiem. Z myślą o poprawie jakości swojego życia dzięki umiejętnemu gospodarowaniu finansami powstał moduł GOSPODAROWANIE BUDŻETEM DOMOWYM. Przeprowadzone warsztaty miały na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane ze skutecznymi sposobami zarządzania i kontrolowania zasobu własnego portfela. Ważne było uświadomienie im także, aby w planowaniu domowego budżetu uczestniczyli wszyscy członkowie rodziny, nawet najmłodsi domownicy. W ten sposób, niejako przy okazji, nasze dzieci uczą się zasad gospodarności i oszczędności.

Galeria obrazów

Podczas zajęć uczniowie poznawali pojęcie budżetu i zasady racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. W aktywny sposób przyglądali się metodom planowania i gospodarowania własnymi pieniędzmi. Dzięki symulacji miesięcznych wydatków uczniowie przekonali się na co zwracać uwagę podczas dysponowania swoim budżetem w postaci kieszonkowego i na czym polega praca z kalendarzem. Dodatkowo dowiedzieli się kim jest osoba przedsiębiorcza i jak przedsiębiorczość pomaga w gospodarowaniu naszymi funduszami.


III. MODUŁ - PODSTAWY TWORZENIA BIZNESPLANU

Uczniowie realizując moduł poznawali zasady konstruowania biznesplanu, zapoznali się z przykładami prostych biznesplanów na przykładzie firmy – „ Turysta” – Biuro Podróży, poznali kolejne etapy konstruowania planów przedsięwzięć, przeprowadzili  ćwiczenia konstruowania przykładowych biznesplanów. Dzięki warsztatom uczestnicy poznali podstawowe pojęcia dot. planowania i tworzenia biznesplanu, rolę i funkcję biznesplanu, podstawowe kroki w procesie przygotowania biznesplanu, informacje wymagane w biznesplanie.

Galeria obrazów


IV. MODUŁ - PIENIĄDZ WCZORAJ A DZIŚ

Głównym celem zajęć było przedstawienie historii, wartości i roli pieniądza na przestrzeni wieków. Uczniowie zapoznali się z takimi między innymi z takimi pojęciami jak barter czy płacidła. Ponadto uczestnicy spotkań warsztatowych poznali, w jaki sposób kształtowała się polityka pieniężna na przestrzeni wieków. Projekt uświadomił uczestnikom projektu, że pieniądze to tylko środek, który powinien ułatwić życie, a znajomość ekonomii ułatwi im zrozumienie świata. Podczas realizacji zajęć uczestnicy mieli możliwość spotkania i pracy z lokalnymi biznesmenami oraz odgrywać pantomime i tworzyć scenki rodzajowe dotyczące poszanowania pieniądza i pracy.

Galeria obrazów

Galeria obrazów


V. MODUŁ - EKO - OSZCZĘDZANIE


"Pieniądze ze śmieci, czyli dlaczego należy racjonalnie gospodarować surowcami wtórnymi?" to temat zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej, które poprowadziła p.Karolina Małofiej. Młodzież została zapoznana m. in. z rożnymi ciekawostkami na temat przetwarzania surowców wtórnych. A czy Wy wiecie, że 6 puszek ze złomu to oszczędność energii równa spaleniu jednego litra paliwa, a każdy słoik odłożony do recyklingu pozwala zaoszczędzić ilość energii, jaką zużywa przeciętna żarówka w ciągu 4 godzin. Zaś ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny. Na zajęciach uczniowie w grupach otrzymali ćwiczenia, by obliczyć średnią tygodniową, miesięczną i roczną "produkcji" odpadów w swojej rodzinie. Młodzież kalkulowała, ile można by zaoszczędzić pieniędzy z surowców wtórnych, zbierając chociażby makulaturę lub puszki aluminiowe. Pamiętajcie zatem o segregacji śmieci i o tym, że z odpadów można wyciągnąć kasę!

Temat: Pieniądze ze śmieci, czyli dlaczego należy racjonalnie gospodarować surowcami wtórnymi?

Galeria obrazów

V. MODUŁ - EKO - OSZCZĘDZANIE

Oszczędzanie wody to temat szczególnie bliski nie tylko tym, którzy dbają o ekologię, ale również z uwagą kontrolują wydatki i kierują się pobudkami czysto ekonomicznymi. Każdy litr przecież kosztuje i to nie mało. Statystycznie jedna osoba zużywa dziennie prawie 150 litrów wody, z czego znaczna część jest marnowana, a wraz z nią odpływają nasze pieniądze. Okazuje się, że wystarczy jedynie zmienić codzienne przyzwyczajenia i nawyki, by znacznie zredukować wartość miesięcznych rachunków za wodę. Oszczędzanie wody to styl życia, który ma nie tylko ekologiczny i ekonomiczny, ale także etyczny wymiar. Oszczędność wody nie powinna wynikać tylko z zasobności naszego portfela czy z obecnego trendu szerzonego w mediach czy kampaniach społecznych, lecz ze świadomości, że nasze zasoby wód są niestety niewielkie i ograniczone.

WARTO WIEDZIEĆ

 • jeśli 4-osobowa rodzina zrezygnuje z mycia zębów pod bieżącą wodą, rocznie zaoszczędzi ponad 36 m3 wody. Jeżeli przyjmiemy, że 1 m3 kosztuje 7 zł, zyskujemy 250 zł;
 • uszczelnienie zaworów i cieknących kranów daje oszczędność około 11 m3 wody rocznie za jeden kran – to prawie 80 zł;
 • o skróceniu czasu pobytu pod prysznicem 4-osobowa rodzina może zaoszczędzić nawet 150 m3 wody. Podobne oszczędności przyniesie napełnianie wanny do połowy. Zysk może przekroczyć nawet 1000 zł. rocznie.

Galeria obrazów

V. MODUŁ "EKO - OSZCZĘDZANIE"


Ekologia i oszczędzanie to tak naprawdę bliźniacze rodzeństwo. Zazwyczaj wyrobienie w sobie pewnych nawyków, będących ukłonem w stronę przyrody, powoduje również pozytywny efekt uboczny – portfel pęcznieje od oszczędzonych pieniędzy. Uczestnicy projektu „Bankowo zaprojektowane gimnazjum”, biorąc udział w zajęciach modułu „Eko - oszczędzanie”, poznali już część proekologicznych strategii koncentrujących się na oszczędzaniu wody i racjonalnej gospodarce odpadami. Dlatego też biorąc udział w kolejnych zajęciach tego modułu, mogli poznać m.in. różne sposoby dotyczące oszczędzania energii elektrycznej.

Galeria obrazów

KONKURS - "TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ" ORAZ PODSUMOWANIE PROJEKTU "BANKOWO ZAPROJEKTOWANE GIMNAZJUM"

W dzisiejszych czasach ekonomia jest bardzo ważnym elementem naszego życia, dlatego edukacja ekonomiczna młodych ludzi na wszystkich etapach kształcenia jest bardzo ważna. Z tego też powodu 45 uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu wzięło udział w realizacji projektu „Bankowo zaprojektowane gimnazjum”, którego priorytetem było rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z ekonomią i finansami. Uczestnicy projektu w trakcie trzymiesięcznych szkoleń zdobyli i pogłębili wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej, planowania budżetu domowego, sposobów oszczędzania, historii pieniądza i bankowości czy tworzenia biznesplanu. Ponadto, uczniowie uświadamiali sobie potrzebę efektywnego i racjonalnego  gospodarowania finansami osobistymi. Zajęcia były prowadzone w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć, obejmujące zagadnienia zebrane w pięciu modułach szkoleniowych: „BANKOMAT WIEDZY” – wstęp do programu wiedzy o bankach, „Gospodarowanie budżetem domowym”, „Podstawy tworzenia biznesplanu”, „Pieniądz wczoraj a dziś” oraz „Eko-oszczędzanie”. Zajęcia były przeprowadzane w ciekawej, atrakcyjnej formie, w znacznej części poprzez pracę w grupach, metodą projektu, poprzez gry i zabawy edukacyjne. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Narodowego Banku Polskiego. Środki zostały przeznaczone na realizację bloków szkoleniowych, zakup cennych nagród dla zwycięzców Konkursu z zakresu Wiedzy Ekonomicznej, a także na wycieczkę do Warszawy z wizytą w interaktywnej placówce edukacyjno-wystawienniczej Centrum Pieniądza NBP.19 września br. w auli budzyńskiego gimnazjum odbył się konkurs Test wiedzy Ekonomicznej, a następnie podsumowanie projektu  z edukacji ekonomicznej „Bankowo zaprojektowane gimnazjum”, na którą zostali zaproszeni goście - Wójt gminy Budzyń, Pan Marcin Sokołowski oraz przedstawiciele lokalnych banków. Honorowym gościem uroczystości zakończenia projektu była Pani Izabela Pietrzak - specjalista ds. Komunikacji Społecznej Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu. Podczas apelu zebrana społeczność szkolna mogła podziwiać artystyczne występy gimnazjalistów osadzone w tematyce przewodniej projektu.  Wiele emocji i wrażeń na publiczności wywarł także turniej przeprowadzony wśród pięciu najlepszych uczestników projektu. Pozwolił on dodatkowo zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników podczas zajęć. Wreszcie momentem, którego z niecierpliwością oczekiwali uczestnicy projektu było wręczenie nagród  zwycięzcom konkursu. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody w postaci m.im. tabletów, słuchawek bezprzewodowych czy odtwarzaczy MP4. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Wojciech Kaczmarek z kl. III c, Joanna Bucholc z kl. III a, Sylwia Wawrzyniak z kl. III a, Klaudia Walczak z kl. III c i Martyna Czypionka z kl. III b. Gratulujemy wszystkim finalistom i osobom wyróżnionym otrzymanych nagród. Na koniec warto przypomnieć stare przysłowie, które mówi, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Jeżeli więc chcemy, by nasi uczniowie nie byli „ekonomicznymi analfabetami”, powinniśmy zadbać o poziom ich wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej, chociażby poprzez realizację podobnych projektów.

Galeria obrazów

WYCIECZKA DO WARSZAWY I WIZYTA W CENTRUM PIENIĄDZA NBP

Witaj Warszawo… prelekcje w Centrum Pieniądza NBP

Grupa 45. osób realizujących projekt "Bankowo zaPROJEKTowane gimnazjum uczestniczyło 20 września br. w wycieczce do Warszawy. Cały projekt edukacji ekonomicznej był dofinansowany przez Narodowy Bank Polski i realizowany przy współpracy z Fundacją "Dzieciom Europy" w Budzyniu. Ze strony naszego gimnazjum projekt prowadziły panie: Kinga Buszkiewicz - Dyrektor Szkoły oraz Renata Aniołek, Hanna Danielewicz, Małgorzata Jeska oraz Karolina Małofiej. Głównym celem wycieczki było zwiększenie świadomości ekonomicznej jej uczestników w zakresie zadań banku centralnego, bankowości i systemu finansowego. Uczniowie odwiedzając Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka pozyskali mnóstwo cennych informacji na temat historii pieniądza, bankowości polskiej, funkcji banku centralnego czy też historii i zadań Giełdy Papierów Wartościowych. Poznali  m.in. nowoczesne systemy płatnicze, rozliczenia międzybankowe, sposoby zabezpieczania banknotów i sprawdzania ich autentyczności oraz wymiany zniszczonych banknotów. Uczestnicy mogli zapoznać się z pieniędzmi od starożytności (płacideł) do czasów dzisiejszych. Mieli okazję obejrzeć skarbiec, a nawet próbowali swoich sił w podniesieniu sztabki złota. Wszyscy też podziwiali najmniejszą, największą i najpiękniejszą monetę świata. Wycieczka do Centrum Pieniądza to niezapomniane przeżycie dla wszystkich uczestników. Pani przewodnik Narodowego Banku Polskiego w bardzo profesjonalny i atrakcyjny  sposób przekazała młodzieży wiedzę na temat ekonomii i historii pieniądza, uatrakcyjniając zajęcia poprzez wykorzystanie różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii. Uczniowie byli zafascynowani sposobami prezentowania wiedzy – magicznymi animacjami i inscenizacjami. Centrum Pieniądza NBP to unikalne miejsce w Polsce godne polecenia dla wszystkich osób, których interesuje edukacja ekonomiczna i które chcą poznać historię i rozwój pieniądza. Ta wycieczka to potężny zastrzyk wiedzy ekonomicznej i najbardziej atrakcyjna ze wszystkich lekcja ekonomii. Ale to nie koniec atrakcji i niespodzianek dla uczestników wycieczki. Młodzież w stolicy miała możliwość obejrzenia wystawy „Titanic” w Pałacu Kultury i Nauki, na której poznali historię słynnego transatlantyku od planów jego powstania do spotkania z górą lodową. Oglądali autentyczne fotografię, dokumenty, listy i przedmioty związane ze statkiem. Dzięki zastosowaniu indywidualnych przewodników w postaci słuchawek i ścieżki dźwiękowej przeżywali losy pasażerów i załogi, w tym Samuela Morleya i Kate Philips, którzy stali się inspiracją postaci Jacka i Rose w słynnym filmie „Titanic” Jamesa Camerona. Podróż do stolicy uświetnił także spacer po zabytkowej części Warszawy i zwiedzanie mi.in. Barbakanu, Rynku Starego Miasta. Uczniowie podziwiali także malownicze kamieniczki, gmach Uniwersytetu Warszawskiego, Kościół Trzech Krzyży, gdzie znajduje się serce Chopina, Zamek Królewski oraz Kolumnę Zygmunta III Wazy. Nie pominięto oczywiście Łazienek Królewskich, gdzie podziwiano Belweder, Pałac na Wodzie, Biały Domek, Oranżerię czy Pomnik Fryderyka Chopin. Wspólna wyprawa do stolicy była dla uczestników wycieczki źródłem niezapomnianych wspomnień i wrażeń. To także niezapomniana lekcja historii oraz sposób na budowanie i utrwalanie więzi międzyludzkich. Mamy nadzieję, że kolejne tak udane projekty edukacji ekonomicznej są przed nami, a wspólne wyprawy wycieczkowe tylko dodatkowo zachęcą młodych gimnazjalistów do wzięcia udziału w ich realizacji.

Galeria obrazów