Skip navigation

Aktualności

Spotkanie z psychologiem

27.01.2017roku o godzinie 16:30 w sali numer 116 Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich odbędzie się spotkanie z psychologiem panem Robertem Chojnackim. Podczas spotkania rodzice uczniów będą mogli nieco bliżej zapoznać się ze specyfiką okresu dojrzewania - poznać charakterystyczne cechy, zachowania nastolatków wynikające z momentu życia, w którym się znajdują. Serdecznie zapraszamy na spotkanie chętnych rodziców uczniów (także spoza klasy IC).

Ruszyło głosowanie w konkursie Projekt z klasą!

Głosuj od 1 do 15 grudnia 2016r.

Projekt nr 299 - Uśmiech GIMNAZJALISTY

http://www.nowaera.pl/…/projektzkl…/projekty/pokaz/2535.html

• Wejdź na www.projektzklasa.pl
• Kliknij przycisk „Głosuj” w oknie projektu nr 299
• Wpisz swój adres e-mail oraz hasło z obrazka i zatwierdź przyciskiem "OK"
• Jeśli głosujesz pierwszy raz, wypełnij także formularz głosowania
• Kliknij w link aktywacyjny, który otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu

Dziękujemy za wsparcie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 r. według następującego harmonogramu:

  • 8.00 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w auli szkolnej (spotkanie z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym)
  • 8.30 - Spotkania z wychowawcami w klasach
  • 9.15 - Msza św. w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Budzyniu 
  • 10.15 – odwozy sprzed szkoły.

Informacja o podręcznikach na nowy rok szkolny 2016/2017

Uczniowie klas I i II będą mieli zapewnione bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które będą wypożyczać na cały rok szkolny, a następnie zwracać do biblioteki szkolnej.

  • Podręczniki dla uczniów klas I na rok szkolny 2016/2017 – nie kupujemy podręczników i ćwiczeń
  • Podręczniki dla uczniów klas II na rok szkolny 2016/2017 – nie kupujemy podręczników i ćwiczeń
  • Podręczniki dla uczniów klas III na rok szkolny 2016/2017 – w podręczniki należy się zaopatrzyć we własnym zakresie

Uwaga!

Podręczniki do religii należy kupić do klasy 1, 2 i 3 gimnazjum.

Nasze gimnazjum

W roku szkolnym 1999/2000 weszła w życie reforma oświatowa, która wprowadziła 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. W gminie Budzyń decyzją ówczesnych władz samorządowych utworzono gimnazjum i przystąpiono do budowy nowego budynku dla tej szkoły. 1.09.2003 – pierwszy rocznik gimnazjalistów rozpoczyna naukę w nowym budynku przy ul. Rogozińskiej. W gimnazjum uczyło się wtedy 384 uczniów w 15 oddziałach. W 2003 roku szkole nadano imię, a jej patronem zostali Powstańcy Wielkopolscy. Obecnie do gimnazjum uczęszcza 244 uczniów do 11 oddziałów.

Gimnazjalista powinien się nauczyć dokonywania samodzielnych wyborów, bowiem po ukończeniu tej szkoły zadecyduje o swojej dalszej edukacji. Zadaniem szkoły jest zatem pomoc młodemu człowiekowi w odkrywaniu jego własnych możliwości rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich warunków, które ten rozwój ułatwią. Aby dziecko umiało zadecydować o sobie, musi przede wszystkim uwierzyć we własne siły. Szkoła powinna wzmacniać w nim poczucie własnej wartości i stworzyć warunki, w których dziecko czułoby się bezpiecznie. Niezbędne jest wytworzenie odpowiedniej rodzinnej atmosfery. Dlatego w budzyńskim gimnazjum organizowane są imprezy i wyjazdy integracyjne. Pod opieką wychowawców uczniowie wzajemnie się poznają.

Wspólne uroczystości szkolne, jak rozpoczęcie i zakończenie roku nauki, szkolna Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Patrona, uroczystości związane ze świętami państwowymi i imprezy środowiskowe z udziałem rodziców pomagają w ukształtowaniu poczucia wspólnoty. W niewielkiej społeczności szkolnej relacje międzyludzkie stają się szczególnie intensywne i różnorodne. W liczących do 24 uczniów klasach raczej nie grozi uczucie wyobcowania i anonimowości w masie.

Praca ucznia, zarówno tego bardziej, jak i mniej zdolnego, jego wysiłek, starania o jak najlepsze wyniki w nauce, są przez szkołę dostrzegane i doceniane. Tylko najlepsi otrzymują wprawdzie stypendia pieniężne, ale na nagrody rzeczowe liczyć mogą także ci, którzy osiągnęli znaczne indywidualne postępy dzięki swojemu uporowi, systematyczności i pracy.

Zwiększono tygodniowy wymiar zajęć z dwóch języków obcych (angielski, niemiecki), matematyki oraz języka polskiego. Najnowocześniejsze techniki prezentacji multimedialnych, a także metody interaktywne, znacznie zwiększające efektywność nauczania, mogą być stosowane bez ograniczeń w odpowiednio wyposażonych salach lekcyjnych. Poza zestawem przedmiotów obowiązkowych Gimnazjum oferuje szereg zajęć nadobowiązkowych w trakcie których uczniowie przygotowują się do konkursów lub nadrabiają zaległości. Gimnazjaliści z Budzynia wielokrotnie byli finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych. W roku szkolnym 2015/2016 Wiktor Nowacki został dwukrotnym laureatem z fizyki ( 2 laureatów w powiecie chodzieskim ) i z matematyki jako jedyny laureat w powiecie. Są również dodatkowe zajęcia ze wszystkich przedmiotów, wymiana międzynarodowa oraz zajęcia kabaretowe i teatralne. „Tydzień projektów” daje uczniom olbrzymie możliwości na rozwijanie swoich pasji i talentów. W 2015 roku uzyskano certyfikat „Dobrze zaprojektowanej szkoły”. Wybór należy do ucznia.

Wiele uwagi poświęca się w budzyńskim gimnazjum rozwojowi fizycznemu młodzieży. W 2008 roku oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową, która tętni życiem do późnych godzin wieczornych. Ducha sportowej rywalizacji budzą w uczniach rozmaite zawody sportowe szkolne i międzyszkolne.

Misją budzyńskiego gimnazjum jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie.

Przewodnim tematem rozmowy dyrektora placówki p. Kingi Buszkiewicz z absolwentami budzyńskiego gimnazjum było znalezienie odpowiedzi na pytanie -Dlaczego warto wybrać Gimnazjum w Budzyniu?

* Katarzyna Kabat – ( mgr inż. Politechniki Poznańskiej ) nauka w Budzyńskim gimnazjum kojarzy mi się z dobrze prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, szerokim wachlarzem możliwości sportowych, językowych oraz podróżniczych. Również obecnie obserwuję podejmowanie wielu inicjatyw, które zdecydowanie powinny cieszyć się zainteresowaniem przyszłych i obecnych uczniów. Warto wybrać szkołę, której niewątpliwą zaletą jest zaangażowana kadra nauczycielska, czego efektem są osiągnięcia uczniów w trakcie nauki, jak również po jej zakończeniu.

* Adrian Modrzyk (student stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu )  - jestem absolwentem Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu (2007-2010) i z czystym sumieniem mogę polecić tę szkołę! Z perspektywy czasu, mając porównanie z nauczaniem na kolejnych etapach mojej edukacji mogę powiedzieć, że kadra pedagogiczna, na którą trafiłem w budzyńskim Gimnazjum dba o swoich uczniów. Są to pasjonaci, którzy potrafią dostosować program do zainteresowań i poziomu nauczanej młodzieży. Kadra dba o uzdolnionych podopiecznych rozwijając ich talenty i pasje, umożliwia branie udziału w konkursach i olimpiadach. Bardzo dobrze wspominam współpracę z nauczycielami podczas przygotowań do olimpiad z języków obcych i biologii. Okres Gimnazjum to także czas rozwoju wszechstronnych talentów. Dzięki bogatej ofercie kół naukowych, artystycznych oraz projektów odkryłem tam zainteresowania, których echa odbijają się do dziś, a umiejętności, które zdobyłem niewątpliwie pomagają mi w życiu! Bardzo dużą zaletą Gimnazjum jest możliwość nauki wielu języków obcych - był to dla mnie pierwszy poważniejszy kontakt z nauka języków: rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego. Wiedzę, która zdobywałem na zajęciach mogłem wykorzystać w praktyce podczas wymian polsko-niemieckich. Nawiasem mówiąc znajomości, które zbudowałem podczas zagranicznych wyjazdów w Gimnazjum trwają do dziś! Mówiąc o wyjazdach, pierwszym, najmilszym wspomnieniem są wycieczki w góry w ramach projektu „Każdy ma swój Everest”, w których miałem przyjemność uczestniczyć. To w Gimnazjum złapałem bakcyla do podróży i cały czas jestem wdzięczny opiekunom za zaszczepienie we mnie tej pięknej pasji. Po skończeniu Gimnazjum nie miałem żadnego problemu by dostać się do bardzo dobrego liceum, a dalsze kształcenie w szkole średniej przebiegało bez żadnych problemów. Mimo tego, że minęło już dużo czasu wciąż mile wspominam trzyletnią naukę w Gimnazjum i z chęcią obserwuję na portalach społecznościowych jak szkoła rozwija się i zmienia na jeszcze lepszą.

* Szymon Łuszczki ( student farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu ) - Bardzo się cieszę, że wybrałem budzyńskie gimnazjum. Standard nauczania jest bardzo wysoki i wielu dziedzinach nie odbiega od nawet najlepszych gimnazjów w Wielkopolsce, co okazało się podczas nauki w poznańskim liceum. Nauczyciele oprócz nauczania na wysokim poziomie zachęcają też i bardzo dobrze przygotowują do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Ale szkoła to nie tylko nauka! Z gimnazjum pamiętam też liczne wycieczki. Był to zawsze czas doskonałej zabawy, zobaczenia czegoś nowego i integracji między uczniami a nauczycielami. Jako absolwent gorąco polecam nasze budzyńskie gimnazjum.

* Kinga Romanowska (uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu profil prawniczy ) -  wszystkim szczerze polecam budzyńskie gimnazjum, w którym nauczyciele wspierają uczniów, pomagają im i przede wszystkim wymagają. Każdy ze szkoły wychodzi uśmiechnięty i z głową pełną wiedzy. Atmosfera w szkole jest bardzo miła. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki zajęciom pozalekcyjnym. Budynek gimnazjum jest nowoczesny, a przy tym przytulny.

Galeria obrazów